Konference 2024

22. – 23. 11. 2024 Aquapalace Praha

14. ročník mezinárodní konference


V rámci 14. ročníku již tradiční konference PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI se tentokrát zaměříme na širokou škálu témat, která souvisí s tréninkem DĚTÍ a MLÁDEŽE.

Práce s dětmi si zaslouží naši maximální pozornost. Kvalitní trenérská práce je zásadní pro přiměřený rozvoj fyzického a duševního zdraví dětí, zvyšuje pravděpodobnost nejen naplnění jejich sportovního potenciálu ve vyšším věku ale i udržení dlouhodobého kladného vztahu k pohybové aktivitě.

K tématu práce s dětmi ve sportu se blížíme téměř na každé naší konferenci, tedy od roku 2010!

Proto jsme se rozhodli na konferenci vytvořit prostor pro tým odborníků, kteří se jednotlivým oblastem ve své praxi i výzkumu věnují.

Společně s nimi se pokusíme nalézt odpovědi nejen na následující otázky:

 • Jaká jsou specifika přístupu k tréninku dětí a mládeže?
 • Jakým způsobem rozvíjet motivaci a motivační klima při práci s dětmi?
 • Jak se vyrovnat s problematikou přechodu svěřenců z jedné věkové kategorie do druhé?
 • Jakým způsobem aplikovat psychologickou přípravu a rozvoj mentálních dovedností do tréninku dětí?
 • Jak utvářet bezpečné prostředí pro trénink dětí a mládeže?
 • Jak můžeme rozpoznat nežádoucí jevy a změny v týmu či u jednotlivce a jakým způsobem na ně reagovat?
 • Co to znamená ADHD a jakým způsobem pracovat s dětmi, kteří se s příznaky této nemoci potýkají?
 • Jakým způsobem efektivně komunikovat s dětmi a jejich rodiči?
 • Jaké pozitivní a negativní důsledky mohou nastat po označení „dětský talent“?
 • Jak si poradit s dvojrolí trenér – rodič v jedné osobě?

Bližší informace o skladbě účinkujících, programu a možnosti přihlašování budeme doplňovat postupně v nadcházejících týdnech.

Partneři a sponzoři

¨

Zvaní hosté

PhD. Anastasia Khomutova

Anastasyia Khomutova

Anastasyia se narodila na Ukrajině (Doněck), magisterský a doktorský titul získala v České republice (UP v Olomouci) a v současnosti působí jako docentka na University of Brighton ve Velké Británii. Její výzkum se zaměřuje na kulturní přechody, safeguarding a vztahy mezi trenérem a sportovcem. V praxi pracuje s různými individuálními sportovci a týmy nejen v UK ale i v zahraničí. Anastasyia je členkou výboru pro safeguarding anglického boxu a v současnosti je také součástí řídící rady FEPSAC (Evropská federace sportovní psychologie). Konzultuje otázky bezpečného sportu např. s Kosovským olympijským výborem či Ukrajinských atletickým svazem a spolupracuje s českou neziskovou organizací Trénujeme s respektem na prosazování bezpečného sportu v ČR.

Téma: Co přináší bezpečné sportovní prostředí? Trenérská cesta od bezpečného sportu ke sportovním vítězstvím

Mgr. Michala Bednáriková,  SASP – FEPSAC

Michala se začala uplatňovat ve sportovní psychologii už během studia psychologie. V roce 2018 jí Evropská federace sportovní psychologie (FEPSAC) udělila certifikát „Specialisty v aplikované sportovní psychologii“ (SASP-FEPSAC). Spolupracuje se sportovci, týmy, trenéry a také rodiči sportovců. Vede workshopy a přednášky pro sportovní organizace na Slovensku i jinde v zahraničí. Více než 10 let je také aktivní v profesních organizacích sportovní psychologie. V současnosti je od roku 2017 prezidentkou Slovenské asociace sportovní psychologie a od roku 2019 i členkou výkonného výboru FEPSAC, kde je po znovuzvolení v roce 2022 víceprezidentkou.

Andrea Efremová

Andresa Efremová

MUDr. Andrea Efremova, Ph.D. se zabývá ambulantní psychiatrií od roku 2013, zaměřuje se na duševní potíže dětského a dorostového věku a potíže spojené s obdobím vstupu do dospělosti.

Lékařské a specializační vzdělání získala na 1.LF UK, na Dětské psychiatrické klinice FN Motol a Dětském psychiatrickém oddělení FTN. Je frekventantkou komplexního výcviku České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii zaměřeného na děti. Založila Tree Clinic – zdravotnického zařízení pro péči o duševní zdraví s mezioborovým přesahem a jedinečnou koncepcí propojující různé aspekty této péče. Je aktivní na sociálních sítích, kde se věnuje edukaci a destigmatizaci duševních onemocnění.

Iveta Koblic

Iveta Koblic

MUDr. Iveta Koblic, Ph.D. se věnuje dospělé i dětské a dorostové psychiatrii a psychoterapii. Klinickou praxi získala na PK FN a LF Olomouc, DPK FN a 2.LF Motol, v Institutu neuropsychiatrické péče a během zahraničních stáží. V postgraduálním studiu se věnovala tématu schizofrenie s časným začátkem. Psychoterapeutické vzdělání v Gestalt terapii a tanečně pohybové terapii využívá jak pro specializovanou psychoterapeutickou péči, tak pro komplexní porozumění potížím svých klientů. Vedle článkových publikací je editorkou a spoluautorkou knihy Tanečně pohybová terapie – teorie a praxe a spoluautorkou mezioborové publikace Poruchy rovnováhy v dětském věku. Spolu s MUDr. Andreou Efremovou založila a rozvíjí Tree clinic.

Iveta Koblic a Andrea Efremová

Téma: Štafetový závod s časem. Jak přispět k časnému záchytu psychických potíží dětí a dospívajících z pozice trenéra.

Radek Ptáček

Profesor Radek Ptáček je klinický psycholog, psychoterapeut,a profesor lékařské psychologie. Působí na 1.LF UK, Všeobecné nemocnice v Praze, současně také na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN. Je členem řady odborných výborů, např. výboru pro práva dítěte Vlády České republiky, a zakladatelem a odborným ředitelem Národního institutu pro děti a rodinu. Působí v redakčních radách odborných časopisů, výzkumných skupinách a je autorem mnoha odborných publikací, např. Ptáček, R., & Ptáčková, H. (2017). ADHD – variabilita v dětství a dospělosti. Praha: Karolinum. Problematika ADHD je jeho “celoživotním” tématem.

Téma: ADHD jako celoživotní porucha v kontextu sportu a tréninku

Radek Ptáček

Jan Žufníček

Honza působí v Pražském centru primární prevence, je etoped, adiktolog, absolvent pětiletého sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii – SUR. Více než osm let pracoval s dětmi a dospívajícími s problémovým chováním a s jejich rodinami ve Středisku výchovné péče. V současné době se věnuje především metodické činnosti a vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřuje se hlavně na oblast bezpečného klimatu ve školním prostředí, práci se skupinou, prevenci šikanování a závislostí. Učí na FFUK.

Téma: Rozplétání sítě šikany

Antonín Barák st.

Antonín Barák hrál od šesti let fotbal v rodné Příbrami. Vystudoval FTVS UK obor učitelství s aprobací TV – Biologie.

Učil 24 let na ZŠ se sportovním zaměřením, kde se podílel na tvorbě obsahu rozšířené TV pro první a druhý stupeň. Tento model výuky byl později převzat do Regionálních fotbalových akademií zřizované FAČR. 18 let působil jako šéftrenér mládeže ve fotbalovém klubu FK Příbram. Po odchodu z Příbrami působil tři a půl roku jako Vedoucí talentované mládeže na FAČR. Jeho pracovní náplní bylo metodické vedení regionálních fotbalových akademií, vzdělávání a trénování nejmladší celostátní juniorské kategorie U15 v pozici hlavního trenéra.

Nyní působí jako metodik na Pražské Dukle. Má na starost nejmladší věkové kategorie přípravek.

Před více než pěti lety spoluzakládal spolek Trenéři ve škole, který pomáhá s výukou TV v MŠ, ale především na 1. stupni ZŠ. Podílel se na realizaci tohoto programu také na Slovensku, kam jezdí pravidelně pomáhat s rozvojem metodiky a školením trenérů.

Antonín Barák
Katka Vejvodová

Kateřina Vejvodová

Katka od dětství hrála tenis a díky němu se dostala i do NCAA, kde v nejvyšší divizi reprezentovala Kansaskou Státní Univerzitu. Během své kariéry poznala sílu sportovní psychologie, která ji „očarovala“ a věnuje se jí dodnes. Svůj magisterský titul ve sportovní psychologii vystudovala s červeným diplomem na Floridské Státní Univerzitě a od roku 2012 pomáhá sportovcům, trenérům i rodičům v dosahování svého potenciálu. V roce 2013 se stala koučkou s akreditací ICF a EMCC. Je místopředsedkyní Asociace sportovní psychologie a spolumajitelkou firmy SportLead. Zároveň je mámou tří dětí, což vnímá jako velké plus do pracovní praxe i práce s mladými sportovci a rodiči. Na podzim vyjde její první kniha zaměřená na rodičovství ve sportu. V praxi s klienty vnímá, že rodiče často chtějí optimálně podporovat své děti, ale mnohdy neví jak, a to ji motivovalo k sepsání publikace.

Téma: Rodič jako „posilující článek“ sportovního vývoje dítěte

Jana Novotná

Jana se pro profesi psychologa rozhodla během své atletické kariéry. Absolvovala studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a má dokončený sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Je studentkou Ph.D. na katedře kinantropologie na FTVS, kde se zaměřuje na vliv rodičovské angažovanosti na adolescentní sportovce. Zaměřuje se na rozšíření povědomí o psychologické přípravy, připravuje workshopy pro sportovce, rodiče i trenéry a poskytuje individuální sportovně-psychologické poradenství. Aktuálně působí jako sportovní psycholožka u AC Sparta Praha, lektorka sociální a sportovní psychologie na FTVS, na Newton university v centru humanitních studií a MSc. programu PhDr. Mariana Jelínka, PhD. a mimo sportovní psychologii pracuje jako školní psycholožka na základní škole. Působí v Praze a Karlových Varech.

Téma: workshop

Vendula Redlichová (Žovincová)

Vendula se do svých 20 let vrcholově věnovala tenisu na mezinárodní úrovni. Následně vystudovala jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zároveň absolvovala pětiletý psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik se zaměřením na psychodynamiku. Je studentkou Ph.D. programu na FTVS UK v Praze, obor kinantropologie. Jejím zaměřením je používání imaginace a vnitřní řeči na zvýšení tenisových dovedností u mladých tenistů. Přednáší na Newton University v Praze obor humanitních studií a v programu MSc. Mentální koučink ve sportu a businessu. Na FTVS UK se podílí na výuce předmětu Sociální psychologie a rozvoj sociálních dovedností. V soukromé praxi se nejčastěji setkává s dospívajícími a dětmi. Pořádá workshopy pro sportovce, rodiče a trenéry. Aktuálně působí jako sportovní psycholožka u AC Sparta Praha. V současnosti pracuje v Praze a v Karlových Varech.

Téma: Workshop

Vendula Horčičková

Vendula je všeobecný sportovní nadšenec, nejčastěji ji najdete běhat venku v přírodě. Byla dlouholetou členkou reprezentace ČR v orientačním běhu s četnými úspěchy na mezinárodní scéně, nyní zde působí jako asistentka trenéra. Zároveň vystudovala psychologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Je absolventkou koučovacího výcviku Koučink akademie Libchavy a frekventantkou psychoterapeutického výcviku Narratio Institutu. V současnosti působí jako sportovní psycholožka pod svou značkou #srovnejhlavu v Praze a okolí. Věnuje se jak individuální práci se sportovci, trenéry a rodiči, tak práci s týmy formou workshopů či přednášek, ve kterých se soustředí na mentální přípravu i duševní zdraví. Mimo sport působí jako lektorka v organizacích pod hlavičkou Humancraft a dětská psycholožka v Klokánku.

Téma: Workshop

Martin Macháček

Martin je od roku 2019 sportovním psychologem v mládežnické akademii SK Slavia Praha. Během své vlastní profesionální kariéry vnímal, že psychické složce výkonu se nedostává takové pozornosti, kolik by si vzhledem ke své důležitosti zasloužila. Vystudoval jednooborovou psychologii na Karlově Univerzitě. Aktuálně dokončuje doktorské studium, ve kterém se zaměřuje na předzápasové stavy u fotbalistů. Zároveň má i psychoterapeutické vzdělání, kdy absolvoval výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Od roku 2023 působí jako místopředseda Asociace psychologů sportu.

Téma: Předzápasové stavy u fotbalistů

Radka Víchová

Pracovala 13 let jako školní psycholožka na sportovních základních školách, kde se věnovala převážně psychologickému poradenství, krizové intervenci s dětmi a dospívajícími, ale i s dospělými (pedagogy, rodiči). Nejčastěji se na Radku obracejí klienti s výchovnými a vzdělávacími problémy, psychosomatickými obtížemi, rodinnými a vztahovými problémy. V současné době působí jako soukromá psychoterapeutka – www.spolunado.cz. Zároveň působí desátým rokem i jako dobrovolná psychoterapeutka na Sociální klinice. Ráda pracuje pomocí projektivních, neverbálních, kresebných a dalších kreativních metod. Radka vystudovala psychologii a pedagogiku na FF UK. Je absolventkou řady výcviků -např. v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, výcviku v biosyntéze, arteterapeutického výcviku, dále pak kurzu neuro-vývojové stimulace “Pohybem se učíme”, “Jóga pro děti” atd. V současné době je frekventantkou výcviku v párové terapii. S radostí lektoruje workshopy pro školy v neziskové organizaci Nevypusť duši.


Odborný garant

Mgr. Michal Vičar, Ph.D., předseda Asociace psychologů sportu

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., místopředsedkyně Asociace psychologů sportu

Mgr. Martin Macháček, místopředseda Asociace psychologů sportu

M.S. Kateřina Vejvodová, místopředsedkyně Asociace psychologů sportu

Administrativní garant

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., balakova@apscr.info, +420 737 730 400


Registrace

Registrace: na konferenci je nutno se předem registrovat ZDE (pokud registrujete více osob, tak, prosíme, každou zvlášť).

Konferenční poplatek: na základě obdržené registrace Vám pošleme fakturu, kterou, prosíme, uhraďte. V případě neuhrazení faktury v době její splatnosti bude registrace vyřazena! Z důvodu omezené kapacity konference rozhoduje o možnosti účasti datum úhrady konferenčního poplatku, resp. faktury. Platba konferenčního poplatku na místě nebude možná. 

Konferenční poplatek

Základní konferenční poplatek3000 Kč
Zvýhodněný konferenční poplatek pro studenty (pouze ČR) v prezenční formě* a seniory 65+2500 Kč
Zvýhodněný konferenční poplatek pro členy APS**2500 Kč
Zvýhodněný konferenční poplatek pro osoby se specifickými potřebami1500 Kč
Konferenční poplatek pro zahraniční účastníky (vč.studentů)***130 €
* doklad o studiu zašlete (v době provedení platby) na email balakova@apscr.info 
** není potřeba nijak dokládat
*** platbu pošlete jako europlatbu, náklady SHA


Konferenční poplatek zahrnuje 2 dny přednášek, workshop a diskusní panely, občerstvení v době přestávek a sobotní oběd. Účastníci konference získají, slevu na vstup do bazénu Aquapalace Praha, slevu na nákup knih Portál a BezFrází.

Ubytování:  přihlášení účastníci konference mají nárok na zlevněné ubytování v Hotelu Aquapalace Praha. V případě zájmu o toto ubtyování, kontaktujte Veroniku Balákovou (balakova@apscr.info). Počet míst je omezen. Pozor, rezervaci za sníženou cenu je možné provést pouze do 7.11.2024.

Storno podmínky: Konferenční poplatek nevracíme. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradu. Pokud se tak stane, prosíme, informujte nás o této skutečnosti na email balakova@apscr.info.


Program konference

Jazyk konference: čeština, slovenština

Předběžný časový harmonogram:

 • 22. 11. 2024 12:00 – 18:00
 • 23. 11. 2024 9:00 – 18:00

Registrační formulář


Další informace budou průběžně vkládány.

Na setkání s vámi se těší vedení APS!