Konference 2019

29. – 30. 11. 2019 kongresové centrum IKEM Praha

10. ročník mezinárodní konference

Pořádá Asociace psychologů sportu ČR ve spolupráci s Katedrou psychologie FF UK v Praze, Centrem sportovní medicíny a Institut klinické a experimentální medicíny.

V letošním roce pořádáme již 10. ročník mezinárodní konference s názvem Psychologie sportu v praxi 2019, tentokrát s podtitulem Cesta k úspěchu, tak jako tomu bylo při našem prvním setkání v roce 2010. Tehdy jsme přivítali přibližně 70 posluchačů, v minulém roce jsme se potkali s téměř 170 návštěvníky, převážně z řad sportovních trenérů. Děkujeme vám touto cestou za váš zájem a přízeň a věříme, že i nadcházející ročník bude pro vás přínosný a inspirativní pro vaši práci a další rozvoj.

Rádi bychom vám letos nabídli opět širší škálu témat, tak jako tomu bylo i v předchozích letech.

Proto na úspěch ve sportu nahlížíme nejen tradičně v podobě skvělých výsledků, ale také z jiných úhlů pohledu, např:

  • Překonávání vlastních hranic a limitů
  • Opětovné podávání vrcholných výkonů po závažném zranění či nemoci/porodu
  • Podávání vrcholných výkonů bez dopingu
  • Nastavení pozitivního a podpůrného prostředí pro zdravý rozvoj dětí a talentu
  • Býti úspěšným trenérem, který nejen vede svěřence k dobrým výsledkům, ale který dokázal nalézt optimální přístup k trénování svěřence
  • Psychologická příprava na vrcholnou akci

V rámci dvoudenní konference se uskuteční série přednášek doplněných o praktické ukázky a diskuse s řečníky, probíhat budou také 4 paralelní workshopy.. Posluchači budou mít také možnost debatovat s významnou osobností (osobnostmi) z řad vrcholových sportovců či trenérů. První den konference bude probíhat v angličtině (simultánní tlumočení bude zajištěno), druhý den pak v češtině, případně slovenštině.

Odborný garant:

Mgr. Michal Šafář, Ph.D., předseda Asociace psychologů sportu ČR

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., místopředsedkyně Asociace psychologů sportu ČR

Administrativní garant

Mgr. Veronika Baláková, Ph.D., veronika.balakova@seznam.cz, +420 605 868 801

Přednášející a hosté

David Svoboda

David Svoboda

David Svoboda je historicky nejúspěšnějším reprezentantem ČR v moderním pětiboji. Na LOH 2012 v Londýně získal zlatou medaili a vytvořil nový olympijský rekord. V současné době trénuje mladé svěřence v moderním pětiboji a společně s bratrem Tomášem založil platformu Kalokagathia Aliance, která sestavuje sportovní týmy pro atraktivní závody na území ČR, ale i v zahraničí a propaguje nový projekt sportovní základní školy se stejným názvem.

Samuele Marcora

Samuele Marcora

Profesor Samuele Marcora působí aktuálně na univerzitě v Bologni. Magisterský titul z oboru lidského výkonu získal na University of Wisconsin (USA) a PhD absolvoval v oboru fyziologie tělesných cvičení na University of Wales-Bangor (UK). Po úspěšné kariéře v UK začal profesor Marcora působit v roce 2018 na univerzitě v Bologni, kde vyučuje aplikovanou fyziologii a metodologii trénování. Jeho výzkum integruje fyziologii tělesných cvičení, psychologii motivace a kognitivní neurovědu za účelem lepšího porozumění únavě, vytrvalostní výkonnosti a chování při fyzické aktivitě. Profesor Marcora je autorem řady vědeckých publikací, byl konzultantem mnoha organizací, včetně Juventusu, MAPEI Sport (sportovní vědecké centrum) a ASICS. Je vášnivým hráčem amerického fotbalu, posilování a motocyklového sportu. V roce 2013 jel z Londýna do Pekingu BMW GS1200, aby prozkoumal únavu motocyklových jezdců.
Název přednášky: Mysl nad svaly

Abstrakt je k dispozici zde

Jiří Dostal

Jiří Dostal

Sportovní lékař působící v Centru sportovní medicíny a IKEM. Specializuje se na práci s vrcholovými a výkonnostními sportovci v oblasti fyziologického tréninku a funkčních vyšetření limitací výkonu. Spolupracuje s mnoha reprezentanty, ČOV a některými sportovními svazy. Autor a spoluautor několika publikací a přednášek zejména v zahraničí. Společně s kolegy vytvořil metodiku Funkčního respiračního tréninku jako nástroje pro diagnostiku a řešení plicní limitace výkonu. V posledním roce připravuje pro TopTeam ČOV program hypoxické a vysokohorské přípravy.
Název přednášky: Co limituje sportovní výkon

Abstrakt je k dispozici zde

Anne-Marie Elbe

Anne-Marie Elbe

Anne-Marie Elbe, PhD, je profesorkou sportovní psychologie na Lipské univerzitě a prezidentkou FEPSAC, Evropské federace sportovní psychologie. Působila na Kodaňské univerzitě v Dánsku, Northumbrijské univerzitě v Newcastlu (UK) a na Univerzitě v Postupimy v Německu. V roce 2001 získala titul PhD na Svobodné univerzitě Berlín v Německu. Je spoluredaktorka v časopisu Věda a lékařství ve fotbale a v redakční radě Psychologie sportu a cvičení. Zaměřuje se na motivační a sebe-regulační aspekty atletické výkonnosti, zotavování, prevenci dopingu, psychologickou diagnostiku ve sportu a na mezikulturní srovnání. Kromě výzkumné činnosti Anne-Marie pracovala také jako sportovní psycholožka a psychologická poradkyně pro několik organizací a pro různé atlety především v oblasti lehké atletiky.
Název přednášky: Nový přístup k prevenci dopingu pro mladé elitní sportovce

Abstrakt je k dispozici zde

Marie Skalská

Marie Skalská

Marie Skalská je absolventkou 1. lékařské fakulty UK. Pracovala na klinice kardiologie IKEM, později v Kardiologickém centru MUDr. J. Škrobákové. V letech 2006-2013 byla lektorka kurzů kognitivně – behaviorální terapie obezity společnosti STOB, kde vytvořila programu pro redukci hmotnosti klientů s diabetem. Podílela se na tvorbě interaktivního komunitního webu k redukci hmotnosti www.stobklub.cz. Vyučuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK problematiku aktivního životního stylu, prevence obezity, prevence civilizačních onemocnění. Přednáší na domácích i zahraničních odborných fórech (Evropa, USA, Brazílie). Je autorkou či spoluautorkou publikací na téma prevence civilizačních chorob v odborném i populárně naučném domácím i zahraničním tisku. V klinické praxi se zabývá sportovní medicínou v Centru sportovní medicíny v Praze. Je aktivní fitness instruktorkou, držitelkou mnoha cvičebních licencí. V roce 2013 spoluzaložila Pro Fit Institut (www.profitinstitut.cz), který se zabývá tvorbou preventivních programů v rámci primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění. Zásadním benefitem programů Pro Fit Institut je ucelený odborný pohled na problematiku aktivního životního stylu tj. kombinace dostatku pohybu, racionálního jídelníčku a mírnění nadměrného stresu, a to vše v praktickém pojetí.
Název přednášky: Výživa mladého sportovce pro optimální duševní i sportovní výkon.

Abstrakt je k dispozici zde

Karin Moesch

Karin Moesch

Karin Moesch pracuje jako sportovní psycholog ve Švédské sportovní konfederaci. Na této pozici poskytuje individuální poradenství, skupinové workshopy a vzdělávání pro elitní atlety, trenéry a týmy. Její aplikovaná práce je založená na kognitivně behaviorální terapii (KBT) a na jejím novějším vývoji, jako je akceptační závazková terapie (ACT) a všímavost (mindfulness). Je také zaměstnaná na Klinice duševního zdraví pro elitní atlety v Malmö. V této práci se věnuje jak zlepšování výkonu, tak problémům duševního zdraví.
V roce 2012 získala titul PhD v oblasti sportovní věda na univerzitě v Bernu (Švýcarsko) a v roce 2015 získala titul PhD v oboru psychologie na univerzitě v Lundu (Švédsko). Její výzkumné zájmy se zaměřují na problematiku duševního zdraví, psychologické aspekty zranění a týmové sporty (zejména se zabývá psychologickou hybností, emoční nákazou a neverbálním chováním u sportovních týmů).
Přednáška: Duševní poruchy u elitních sportovců: jak je odhalit a jak jim předcházet?

Abstrakt je k dispozici zde

Michal Šafář

Michal Šafář

Michal Šafář je předseda Asociace psychologů sportu, děkan FTK UP v Olomouci. Ve své psychologické praxi se zaměřuje na problematiku mentálního tréninku, rozvoj pohybového talentu dětí a duální kariéru. Má zkušenosti ze spolupráce s předními českými sportovci a reprezentačními týmy.
Název přednášky: Systém psychologické přípravy na OH Tokio 2020

Abstrakt je k dospozici zde

Michal Vičar

Michal Vičar

Michal Vičar vystudoval psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Ph.D. získal v oboru Sportovní psychologie na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Výzkumně se zabývá rozpoznáním a rozvojem sportovního talentu a tréninkem mentálních dovedností. Zajímá se také o témata spojená s využitím pohybu v divoké přírodě a adrenalinových aktivit k osobnostnímu rozvoji a terapii člověka. Působí a vyučuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracuje s řadou vrcholových sportovců. Diriguje swingový orchestr New Street Band, ve volném čase se věnuje volejbalu a lezení po skalách. Je vášnivým cestovatelem – autorem beletristické knížky Embéčkem kolem světa, která se stala bestsellerem a stejnojmenného televizního dokumentu.
Název přednášky. Sportovní talent – komplexní přístup

Abstrakt je k dispozici zde

Kateřina Vejvodová

Kateřina Vejvodová

Kateřina Vejvodová se ke sportovní psychologii dostala díky tenisu. Tomu se věnovala od malička a v 18 letech využila nabídku sportovního stipendia z Kansaské Státní Univerzity. Po bakalářském studiu psychologie odjela na Floridu, kde vystudovala právě sportovní psychologii na Floridské Státní Univerzitě. Dnes má soukromou praxi a jejích služeb využívají profesionální sportovci z různých odvětví. Dva roky spolupracovala s duem nejlepších českých beachvolejbalistek Báry a Maki (Hermannová, Sluková) a byla u toho, když se staly světovými jedničkami. V současnosti spolupracuje například s Jitkou Čábelickou – českou jedničkou na horských kolech, Laďkou Pořízkovou – českou jedničkou v tenise na vozíku nebo s českými lukostřeleckými reprezentanty. V minulosti pracovala i se zahraničními sportovci (Anglie, Francie, Rusko, USA).
Název workshopu: Jak využít přestávky (nebo chvíle před startem) na maximum

Abstrakt je k dispozici zde

Peter Kuračka

Peter Kuračka

Peter Kuračka je sportovní psycholog, mentální trenér a kouč. Během profesionální sportovní kariéry vystudoval psychologii a po jejím skončení se začal věnovat mentální přípravě jednotlivců a týmů. Pomáhá sportovcům v přípravě na vrcholné akce, jako jsou MS, ME, OH nebo PH. Spolupracuje také s trenéry a rodiči. Je víceprezidentem SAŠP (Slovenská asociácia športovej psychológie) a mezinárodně certifikovaným koučem v rámci ICF.
Název workshopu: Podávání vrcholných výkonů a cestování mysli v čase

Abstrakt je k dispozici zde

Michala Bednáriková

Michala Bednáriková

Michala Bednáriková bsolvovala psychologii na FiF UK v Bratislavě, studium zakončila diplomovou prací „Hraniční situace ve sportu“. V roce 2018 získala od Evropské federace sportovní psychologie (FEPSAC) certifikát „Specialista v aplikované psychologii sportu“. Každoročně se zúčastňuje zahraničních sportovně-psychologických konferencí a workshopů. Pracuje převážně ale ne jen se sportovci z individuálních sportů, ale také s jejich rodiči a trenéry. Vede workshopy a přednášky pro sportovní organizace doma i v zahraničí. Je aktivní členkou profesních organizací. V letech 2011-2019 byla členkou výkonného výboru ENYSSP (Evropská síť mladých specialistů v psychologii sportu), od roku 2017 je prezidentkou SAŠP (Slovenská asociace sportovní psychologie) a letos od července je členkou výkonného výboru FEPSAC.
Název workshopu: Přes selhání k úspěchu – co potřebuje sportovec, když se nedaří

Abstrakt je k dispozici zde

Hana Pernicová

Hana Pernicová

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D. působí jako odborný pedagog za oblast psychologie sportu na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Studovala obor Psychologie a Tělesná výchova pro střední školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, disertační práci na téma Mentální trénink v přípravě alpských lyžařů juniorů zpracovala v rámci Ph.D. studia v oblasti Psychologie sportu. Absolvovala roční studijní stáž na Miami Oxford University, Ohio, USA v oboru Sport psychology a také semestrální studijní stáž na Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, zaměřenou na studium a výzkum v oblasti psychologie sportu. Věnuje se mentálnímu tréninku a koučování v oblasti sportu. Od roku 2005 provozuje soukromou psychologickou praxi (www.sportovnipsycholog.cz). Zaměřuje se na individuální a týmovou psychickou přípravu ve sportu a koučink, lektoruje kurzy pro trenéry. Spolupracovala s více než 300 sportovci individuálních a týmových sportů.
Název workshopu: Optimální psychické naladění na výkon – praktická aplikace

Abstrakt je k dispozici zde

Tom Bates

Tom Bates

Tom Bates je anglický psycholog, spisovatel a přednášející, který v současné době pracuje s týmem Velké Británie v rámci přípravy na Olympijské hry v Tokiu 2020. Dříve působil jako ředitel Performance Psychology & Culture ve fotbalovém klub Aston Villa. Tomova více než 15letá práce obsahuje spolupráci s mládeží, předními domácími i zahraničními sportovci, trenéry, manažery a týmy, kterým pomáhá k optimálním výkonům (basketbal, plavání, box, rugby, golf, šerm). Je autorem knihy The Future Coach: Creating Tomorrow’s Soccer Players Today.
Název přednášky: Výhra v mysli – Psychologie úspěšného trenéra

Abstrakt je k dispozici zde

Program

Předpokládaný časový harmonogram:
29. 11. 2019 13:00 – 18:00
30. 11. 2019 10:00 – 17:00

PDF program (česky)

Pátek 29. 11. 2019

12:00 – 13:00REGISTRACE
13:00 – 13:30ZAHÁJENÍ
13:30 – 14:20Tom Bates: Výhra v mysli – Psychologie úspěšného trenéra
14:20 – 15:10Karin Moesch: Duševní poruchy u elitních sportovců: jak je odhalit a jak jim předcházet?
15:10 – 15:40COFFEEBREAK
15:40 – 16:10Jiří Dostal: Co limituje sportovní výkon
16:10 – 17:00Samuele Marcora: Mysl nad svaly
17:00 – 17:50Anne-Marie Elbe: Nový přístup k prevenci dopingu pro mladé elitní sportovce
ZÁVĚREČNÉ SLOVO PRVNÍHO DNE KONFERENCE

Sobota 30. 11. 2019

9:30 – 10:00 REGISTRACE
10:00 – 11:00 David Svoboda: Diskuse s hostem na téma psychologická příprava a cesta k úspěchu
11:00 – 11:30COFFEEBREAK
11:30 – 13:00 WORKSHOPY:
Kateřina Vejvodová: Jak využít přestávky (nebo chvíle před startem) na maximum
Michala Bednáriková: Přes selhání k úspěchu – co potřebuje sportovec, když se nedaří
Hana Pernicová: Optimální psychické naladění na výkon – praktická aplikace
Peter Kuračka: Podávání vrcholných výkonů a cestování mysli v čase
13:00 – 14:00 LUNCH BREAK
14:00 – 14:40 Marie Skalská: Výživa mladého sportovce pro optimální duševní i sportovní výkon
14:40 – 15:20 Michal Vičar: Sportovní talent – komplexní přístup
15:20 – 15:30 KŘEST KNIHY
15:30 – 16:00 COFFEEBREAK
16:00 – 16:40 Michal Šafář: Systém psychologické přípravy na OH Tokio 2020
ZÁVĚREČNÉ SLOVO KONFERENCE

Místo konání

Místo: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, 
objekt A (budova akutního příjmu), 5. patro, 
Kongresové centrum

Registrace

Na konferenci je nutno se předem registrovat, formulář naleznete dole. Z důvodu omezené kapacity konference rozhoduje pořadí přihlášení, respektive datum úhrady konferenčního poplatku. Platba konferenčního poplatku na místě nebude možná.

Konferenční poplatek

Základní konferenční poplatek1800,- Kč
Zvýhodněný konferenční poplatek pro studenty (pouze ČR) v prezenční formě pro ak.rok 2019/2020 *1300,- Kč
Zvýhodněný konferenční poplatek pro členy APS1300,- Kč
Zahraniční účastníci (vč.studentů)**78,- €

* doklad o studiu zašle současně s platbou student emailem na veronika.balakova@seznam.cz
** platbu pošlete jako europlatbu, náklady SHA

Platbu proveďte převodem na účet a nezapomeňte uvést VS!!!
Číslo účtu: 6900265001/5500
Raiffeisen bank, Rudná 114/3114, 700 30, Ostrava
Název účtu: Veronika Baláková
IBAN: CZ4155000000006900265001
SWIFT: RZBCCZPP
VS: 29112019
Poznámka: jméno účastníka

Součástí konferenčního poplatku jsou coffee breaky a sobotní oběd. Přijetím platby konferenčního poplatku na účet příjemce se registrace stává závaznou. Z důvodu omezené kapacity konference rozhoduje pořadí přihlášení, respektive datum úhrady konferenčního poplatku. Platba konferenčního poplatku na místě nebude možná. Pro akceptaci úhrady studentského poplatku musí student zaslat e-mailem kopii první dvojstrany indexu nebo potvrzení o studiu na adresu administrativního garanta (veronika.balakova@seznam.cz).
V případě, že požadujete daňový doklad o zaplacení, vyplňte v registračním formuláři fakturační údaje. Daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku obdržíte při registraci na konferenci.

Jazyk konference: čeština, slovenština, angličtina (bude simultánně tlumočeno do sluchátek)

Další informace budou průběžně zveřejňovány zde a na FB profilu Asociace psychologů sportu.

Přihláška

Milí zájemci o konferenci PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2019 aneb CESTA K ÚSPĚCHU – moc děkujeme za Váš zájem, velmi si toho vážíme!

Místa jsou již však plně obsazená, je možnost se přihlásit pouze do seznamu náhradníků (na email veronika.balakova@seznam.cz)