2019 – Anne-Marie Elbe (abstrakt)

Nový přístup k prevenci dopingu pro mladé elitní sportovce

Anne-Marie Elbe

Lipská univerzita

Doping je v elitním sportu problém, v posledních letech se zvyšuje zájem o antidopingové a preventivní programy. Současné programy prevence dopingu, které primárně zahrnují pedagogické vzdělávání mládeže, se však neukázaly jako příliš účinné. Proto se tato prezentace zaměřuje na nový přístup psychologie sportu k prevenci dopingu, který řeší morální aspekty dopingu a zaměřuje se na individuální rozhodovací proces. Prezentace se zaměří na diskusi o tom, zda etické vzdělávací programy, které jsou přizpůsobené oblasti sportu a zaměřené na výuku etických kompetencí, mohou zabránit dopingu a deviantnímu chování ve sportu. Během tréninku v oblasti etického rozhodování jsou sportovci konfrontováni s dilematickými situacemi, ve kterých musí vyhodnotit a uspořádat argumenty pro a proti rozhodnutí o užívání dopingu. Prostřednictvím tohoto procesu se mají sportovci za pomoci reflexe naučit, jak kognitivně vyřešit dopingovou situaci tak, aby pak v budoucnu mohli dělat rozmyšlená rozhodnutí. Budou diskutovány jak praktické důsledky, tak budoucí výzkumné směřování.