2019 – Karin Moesch (abstrakt)

Duševní zdraví u elitních sportovců: symptomy a prevence

Karin Moesch, PhD

Švédská sportovní konfederace, Lund University, FEPSAC

Mezi lidmi panuje předpoklad, že elitní sportovci jsou duševně odolní, tvrdí, a bez problémů zvládají výzvy elitního sportovního života. Tento předpoklad je ale dosti problematický, protože brání sportovcům, kteří se potýkají s duševními problémy (např. problémy spojené se stresem, spánkem a úzkostí), mluvit o tom, jak se cítí, a tedy jim znesnadňuje i v možnost získat podporu, kterou by potřebovali. V posledních letech stále více známých sportovců, jako třeba Michael Phelps a Lindsay Vonn, veřejně hovořilo o svých psychických obtížích, což ve světě sportu vedlo ke zvýšenému zaměření na toto téma.

První část prezentace zvyšuje povědomí o některých problémech duševního zdraví, se kterými se mohou elitní sportovci setkat. Probírány budou jak příznaky různých poruch, tak jejich výskyt ve světě sportu. Kromě toho budou zmíněny některé z rizikových faktorů specifických pro sport, které mohou potenciálně ovlivnit duševní zdraví sportovců. Ve druhé části bude představeno několik nápadů ohledně prevence problémů s duševním zdravím – sportovci mohou například prosperovat z pozitivního prostředí. Stejně tak existují specifická témata, na nichž mohou sportovci pracovat, aby optimalizovali své duševní zdraví a snížili riziko rozvoje psychických problémů.