2019 – Samuele Marcora (abstrakt)

Mysl nad svaly

Samuele Marcora

Tradičně se předpokládalo, že vysoce motivovaní lidé ukončují vytrvalostní cvičení kvůli únavě svalů. V poslední době se také objevil předpoklad, že se tak děje kvůli podvědomému jednání mozku, které nutí lidi zastavit cvičení předtím, než by mohlo dojít k vážnému tělesnému poškození. Tato přednáška popisuje alternativní psychobiologický model, který integruje fyziologii cvičení s psychologií motivace a kognitivní neurovědou, za účelem poskytnout jedno testovatelné teoretické vysvětlení účinků jak pro fyzické, tak psychologické manipulování s vytrvalostním výkonem. Probíráno bude také praktické aplikování tohoto psychobiologického modelu při přípravě, monitorování a tréninku vytrvalostních sportovců.