2019 – Michal Vičar (abstrakt)

Sportovní talent – komplexní přístup

Michal Vičar

Co je to sportovní talent? Je člověku vrozený, nebo se v průběhu jeho života vyvíjí? Jak jej můžeme rozpoznat a jakým způsobem rozvíjet? Odpovědi na otázky, nad kterými se zamýšlí nejeden rodič či trenér, bude hledat sportovní psycholog Michal Vičar, autor knihy Sportovní talent – komplexní přístup. Ve své přednášce rozebere sportovní talent z hledisek různých vědeckých disciplín – především kinantropologie, psychologie, sociologie, genetiky, ale i filozofie. Uvede možnosti identifikace a kultivace talentu. Zahrne i témata jako kvalita tréninku, psychické vlastnosti potřebné k tomu, aby se sportovec probojoval na vrchol, raná specializace versus všestrannost, či etický rozměr celé problematiky.