2019 – Hana Pernicová

Optimální psychické naladění na výkon – praktická aplikace

Hana Pernicová

Optimální psychické naladění sportovce na výkon může významným způsobem ovlivnit to, jestli se mu podaří „prodat“ v soutěži to, na co má natrénováno, zda zúročí systematickou a tvrdou práci, kterou věnoval tréninku. Zóna optimálního fungování je pro každého sportovce individuální a může se také lišit dle nároků situace. Je důležité, aby sportovec, případně i jeho trenér věděli, jaký psychický stav je spojen s kvalitním výkonem. Sportovci mohou nalézat a osvojit si vlastní fungující strategie, díky kterým jsou schopni regulovat svoje mentální nastavení před výkonem a v průběhu výkonu. Workshop seznámí s možnostmi monitorování psychického rozpoložení před a v průběhu výkonu a možnostmi regulace psychického nabuzení v případě, že sportovec není dostatečně „nahecován“ do soutěže nebo je naopak „přemotivován“ a zažívá až příliš vysokou míru stresu či úzkosti.