2019 – Tom Bates (abstrakt)

Vítězství je v hlavě – Psychologie úspěšného trenéra

Tom Bates

Tím, jak se vývoj koučovací praxe neustále vyvíjí, čím dál tím více bude hrát důležitou roli aplikovaná sportovní psychologie. Trenéři, kteří chápou důležitost pozitivního způsobu smýšlení, si budou udržovat konkurenční výhodu ve všech úrovních hry. Rozvíjení vítězného myšlení prostřednictvím podpory zdravých vztahů se stane pro trenéra budoucností určující dovednosti. Toto setkání bude pro trenéry směsicí inspirace a jednoduchých akčních strategií. Bude nabídnuta příležitost ke studiu integrovaných praktických technik a intervencí z aplikovaných zkušeností, založených na vědecké psychologii, která pomůže vytvořit vítězné postoje a znovu definovat, v čem spočívá koučovací dokonalost. Na této přednášce nabídne Tom pohledy ze své strany hřiště a zážitky z šatny a zákulisí anglické Premier League a Championship divisions, aby pomohl proměnit optimismus, energii a inspiraci v pozitivní výsledky.